MONTESSORI ŠKOLKA

Montessori je založeno na myšlence, že děti jsou schopny vlastního rozvoje a že mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám.

Během prvních šesti let života mají děti potřebu hledat takové činnosti, které jim pomohou naučit se svůj mateřský jazyk, koordinovat své pohyby a rozvíjet mysl, která jim pomůže pochopit smysl jejich světa. Tato senzitivní období trvají po omezený čas a vymizí kolem šestého roku dítěte. Určují časový harmonogram přirozeného vývoje a Montessori přístup klade velký důraz na podporu tohoto individuálního vývojového harmonogramu každého dítěte.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Bližší informace

– pro děti od 2, 5 do ukončení předškolní docházky
– maximální počet dětí ve třídě je 12
– vedený kvalifikovanými montessori lektorkami
– s montessori pomůckami pro podněcování motivace, pozornosti a soustředění
– pondělí – pátek od 7.00 – 16.00 /bez obědu do 12.00/ s obědem do 12.45 /

 

Denní program dětské skupiny Monty klub

7.00 – 9.00 příchod dětí, výtvarné činnosti, práce s pomůckami, úklid pomůcek
9.00 – 9.45 přivítaní, ranní elipsa, angličtina
9.45 – 10.00 svačina
10.00 – 10.30 práce s pomůckami, projekt, cvičení
10.45 – 11.55 procházka, pobyt na dvoře, na zahradě

11.55 – 12.00 vyzvedávání dětí bez obědu
12.00 – 12.25 oběd, umývání nádobí
12.30 – 12.45 vyzvedávání dětí po obědě

13.00 – 13.45 čtení pohádky, odpočinek na lůžku, klidový režim

13.45 – 14.15 práce s pomůckami, kreslení, tvoření, pobyt na dvoře, na zahradě

14.15 – 14.30 odpolední svačina

14.30 – 15.30 práce s pomůckami, výtvarná činnost, podle počasí pobyt venku

15.30 – 16.00 vyzvedávání dětí

  • Elipsa je součástí každodenního programu. Navozuje zklidnění dětí a celkové naladění se na společnou činnost. Začíná uvítací písničkou a doplněním kalendáře, následují jednoduché matematické úkony, básničky spojené s cvičením, zpíváním.
  • Práce s pomůckami – děti využívají nabídku montessori pomůcek podle svého výběru; pracují na koberečcích nebo u stolečků. Jsou vedeny k vrácení pomůcky zpět na místo.
  • Projekty, ucelené bloky na dané téma např.: Písmena, Vesmír, Zvířata; zahrnují výtvarnou činnost, pokusy, výrobky, pracovní listy a další pohybové a hudební aktivity k danému tématu.
  • Pobyt venku probíhá každý den téměř za každého počasí. Děti jsou povzbuzovány k běhání, křiku a aktivitě.

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY MONTY KLUB

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

VNITŘNÍ ŘÁD