• Dítě si nosí vlastní dopolední/odpolední, svačinu. Provozovatel zajišťuje pitný režim po celý den a oběd, za dodržení všech výživových norem pro děti od 3 let věku.
  •  Oběd je dovážen z KMŠ Karolínka. Jídelníček je k dispozici na nástěnce v šatně nebo na webových stránky KMŠ Karolínka.
  • Cena je 43,-/den.
  • Oběd se odhlašuje do 11:00 hod, předchozího pracovního dne. Při včasném odhlášení částka za oběd účtována nebude. V případě neodhlášení stravy včas však oběd propadá a z hygienických důvodů není možné si jej vyzvedávat.
  • V případě nutnosti individuálního stravování nařízeného lékařem, kdy stravu donáší rodič dítěte, zajistí poskytovatel služeb uchování, případný ohřev a podání stravy v souladu s požadavky na ochranu zdraví dítěte. Rodiče jsou plně odpovědní za kvalitu a nezávadnost této stravy.